Επενδύσεις μαλακής ξυλείας

Επενδύσεις τοίχου και οροφής σε ποικιλία από διαστάσεις και προφίλ, από ξυλεία πεύκης, ελάτης και Yellow Pine (πιτς πάιν).

Επενδύσεις ελληνικής παραγωγής (Interwood)
14Χ142 Ελάτη – Ζήτα
15Χ190 Ελάτη – Ζήτα
19Χ190 Ελάτη – Ζήτα
14Χ142 Ελάτη – Νυχάκι
15Χ190 Ελάτη – Νυχάκι
10Χ92 Pitch Pine

Επενδύσεις εισαγωγής
10Χ88 Πεύκη – Σκωτία
12,5Χ88 Πεύκη – Σκωτία
12,5Χ113 Πεύκη – Σκωτία
14Χ138 Πεύκη – Νυχάκι
15Χ88 Πεύκη – Σκωτία Old Decor