Συρματουργικά

8883

Η Μωραϊτης Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει πλέγματα περίφραξης Kamflap
(γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού σχήματος. Το πλέγμα συνίσταται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμένο εν ψυχρό χονδρόσυρμα. Η διάμετρος των συρμάτων είναι Φ3,5 και οι βρόγχοι που σχηματίζουν έχουν ορθογωνική διατομή 5*10. Τα πλέγματα Kamflap διαθέτουν 3 νευρώσεις κατά τα διαμήκη σύρματα με αποτέλεσμα να γίνονται άκαμπτα και να μην χρειάζονται άλλα υλικά στήριξης), ρολά περίφραξης Kamroll (γαλβανισμένο ρολό περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού σχήματος. Το συγκολλητό πλέγμα σε ρολά συνίσταται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από uποβιβασμένο εν ψυχρό χονδρόσυρμα. Η διάμετρος των συρμάτων ποικίλλει από Φ2,2 έως Φ3,0 και οι βρόγχοι που σχηματίζουν έχουν ορθογωνική διατομή 6cm*10cm. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιφράξεις στιβαρές όπου το μήκος είναι μεγάλο, ακόμα και για ελαφριές περιφράξεις. Προτείνεται η χρήση τους για την κατασκευή κλουβιών ζώων και πουλιών, καθώς επίσης και για προστατευτικά φυτωρίων και για όλες τις κοινές περιφράξεις), γαλβανισμένα σύρματα Kamsyr και μαύρα σύρματα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Πάνελ

8883

Διαθέτουμε panels θερμομονωτικά πολυουρεθάνης, πυράντοχα
πετροβάμβακα, ψυκτικών θαλάμων, διαφώτιστα και θερμομονωτικά μεταλλικά κεραμίδια.

icon Κλικάρετε εδώ για λεπτομέρειες / τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοιλοδοκοί

8883

Τετράγωνοι κοίλοι δοκοί, ορθογώνοι κοίλοι δοκοί και στρογγυλοι
κοίλοι δοκοί, διαμορφωμένοι εν ψυχρώ από έλασμα θερμής έλασης, σε μήκος 6 και 12 μέτρων και διάφορα πάχη. Η ποιότητα χάλυβα είναι S235, S275 & S355 κατα EN10025 (St 37, ST44, ST52 – DIN 17100) και οι αντοχές κατά EN 10219-2, DIN 59411.