6663

Πάνελ

Η Μωραϊτης Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει κορυφαίας ποιότητας panels θερμομονωτικά πολυουρεθάνης, πυράντοχα πετροβάμβακα, ψυκτικών θαλάμων, διαφώτιστα και θερμομονωτικά μεταλλικά κεραμίδια, σε εξαιρετικές τιμές.

Θερμομονωτικό μεταλλικό κεραμίδι

Το InsoTile Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι η πιο ανεπτυγμένη και τελειοποιημένη μορφή μονωμένης μεταλλικής στέγης με την μορφή κεραμιδιού. Προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του κλασσικού ρωμαϊκού κεραμιδιού της κεραμοποιίας, χωρίς όμως τα μειονεκτήματά του.
Η ειδική διαδικασία παραγωγής του Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile έχει σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της ανθεκτικότητας του μετάλλου. Το τυποποιημένο μήκος του κεραμιδιού είναι 350 mm. Το μήκος κυμαίνεται από 2100 mm έως 15400 mm ανά πολλαπλάσια των 350 χιλιοστών.Το βάρος του Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile είναι περίπου 12 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή μόνο το 1/3 του βάρους του αντίστοιχου κεραμιδιού της κεραμοποιίας, η δε αντοχή του υλικού κατασκευής, εξασφαλίζει την πλήρη βατότητα της στέγης, χωρίς καμία παραμόρφωση.
Το Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile είναι το μοναδικό το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε δίριχτες και πολύριχτες στέγες, με ελάχιστη κλίση 13%.
Η ειδική διαμόρφωση του πάνελ και η άριστη αλληλοεπικάλυψη του διπλού προφίλ, το καθιστούν πλήρως στεγανό σε οποιαδήποτε εισροή νερού ή υγρασίας.
Το Πάνελ Πολυουρεθάνης (PUR/PIR) InsoTile είναι το μόνο προϊόν που αντικαθιστά κεραμίδια, πισσόχαρτα, τάβλες, μονωτικά και ραμποτέ. Λόγω του μικρού βάρους και μορφής του απαιτείται μικρό κόστος υλικών στήριξης (τεγίδες), ελάχιστος χρόνος τοποθέτησης και γενικά ελαφρότερη και αντισεισμική κατασκευή.

Θερμομονωτικά Πολυουρεθάνης

Τα πανελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Insotherm RPU είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα, για την επικάλυψη κυρίως των στεγών των κτιρίων. Αποτελούνται από δύο διαμορφωμένα ελάσματα και ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη αυτοσβυνόμενη πολυουρεθάνη. Το εξωτερικό ελασματόφυλλο των πανελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι τραπεζοειδούς μορφής (Ribdeck 1000) με πέντε τραπέζια ύψους 40 mm σε αξονικές αποστάσεις 250 mm.Το εσωτερικό ελασματόφυλλο είναι ελαφρά διαμορφωμένο με αυλακώσεις πλάτους 50 mm σε αποστάσεις 50 mm και βάθους 1,5 mm. Συνιστάται η χρήση του σε οροφές με κλίσεις >7%.
Για την διόγκωση του αφρού χρησιμοποιείται Πεντάνιο το οποίο είναι φιλικό για το όζον της ατμόσφαιρας και το περιβάλλον γενικότερα αφού δεν περιέχει φθοροχλωράνθρακες (CFC & HCFC Free.)

Πυράντοχα Πετροβάμβακα

Τα Πυράντοχα Πανελ Πετροβάμβακα οροφής Econodeck RW είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, αποτελούμενα από δύο ελαφρά διαμορφωμένα ελάσματα, και ενδιάμεση μόνωση από πλάκες πετροβάμβακα.
Η συγκόλληση των δύο ελασμάτων με τις πλάκες του πετροβάμβακα επιτυγχάνεται με ψεκασμό εν θερμώ κατά την διάρκεια της παραγωγής των Πανελ Πετροβάμβακα, αυτοσβενόμενης πολυουρεθανικής κόλλας δύο συστατικών, ειδικής σύνθεσης και αντοχής. Τα Πυράντοχα Πανελ Πετροβάμβακα συνδέονται στον σκελετό της οροφής του κτιρίου με αυτοδιατρητικές βίδες. Η ειδική διαμόρφωση των τελειωμάτων των πανελ σε αρσενικό – θηλυκό έτσι ώστε να κουμπώνουν μεταξύ τους κατά την ένωση, προσδίδει στα πετάσματα της οροφής πλήρη στεγανότητα ακόμη και και σε οροφές με μικρή κλίση (=7%), χωρίς την ανάγκη προστασίας της ένωσης με πρόσθετα στεγανωτικά υλικά.
Για αποτελεσματική πυροπροστασία επιβάλλεται η χρήση ειδικών πυράντοχων μαστιχών στις ενώσεις των πετασμάτων.

Ψυκτικών Θαλάμων

Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) Frigofresh είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία, ειδικά σχεδιασμένα, για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων και χώρων με ειδικές απαιτήσεις θερμομόνωσης και υγρομόνωσης με ελεγχόμενες ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος. Αποτελούνται από δύο απολύτως λεία και επίπεδα ελάσματα και ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη αυτοσβυνόμενη πολυουρεθάνη. Τα τυποποιημένα ελασματόφυλλα των πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) είναι διαμορφωμένα από προβαμμένο χάλυβα σε πάχη 0,45mm και 0,50mm. Η ειδική διαμόρφωση των τελειωμάτων των πάνελ σε αρσενικό – θηλυκό έτσι ώστε να κουμπώνουν μεταξύ τους κατά την ένωση στην οποία υπάρχει ειδικό στεγανωτικό παρέμβυσμα πολυβινυλίου, προσδίδει στα πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR) πλήρη στεγανότητα και αυξημένη θερμομόνωση, χωρίς την ανάγκη προστασίας της ένωσης με πρόσθετα στεγανωτικά υλικά.

Διαφώτιστα

Το φαϊμπεργλας είναι σύνθετο υλικό: αποτελείται κυρίως από ίνες γυαλιού (ενίσχυση) και από ένα πολυμερικό υλικό θερμοσκλήρηνσης (ρητίνη), ανθεκτικό στις ακτίνες UV. Η κατασκευή του επιτυγχάνεται με μία διαδικασία διαπότισης της ρητίνης μεταξύ πολύ λεπτών φύλλων από πολυεστέρα (υποστήριξη) κατά την οποία διασφαλίζεται και ο πλήρης πολυμερισμός της. Η ευελιξία της διαδικασίας παραγωγής, η μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία (κυμαίνεται από -400C έως +1400C) και στους χημικούς ρύπους καθώς και οι άριστες μηχανικές ιδιότητες ως προς την αντοχή στο χρόνο, το μικρό βάρος και η ευκολία στην τοποθέτηση, κάνουν τα διαφώτιστα κατάλληλα για κάθε είδος εφαρμογές κάλυψης όπως επιστρωματώσεις, επικαλύψεις, φωταγωγοί, στέγες, παράθυρα, θερμοκήπια, βεράντες κ.α.