Σκληρή ξυλεία Αμερικής

Δρυς Λευκή

Ιδιότητες: Χρώμα λευκό προς ανοικτό καφέ με ελαφρές χρωματικές διαφορές και την χαρακτηριστική χρυσαλλίδα στην ισόβενη κοπή της, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, σχετικά εύκολη μηχανική κατεργασία, καλή σταθερότητα.
Χρήση: Κατασκευή πατωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, επίπλων αλλά και βαρελιών οινοποιίας.
FAS/1F – Prime
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Δρυς Κόκκινη

Ιδιότητες: Χρώμα ανοικτό καφέ προς καφε-κόκκινο, καλές μηχανικές ιδιότητες, σχετικά εύκολη κατεργασία, εύκολη κάμψη στον ατμό, μέτρια σταθερότητα.
Χρήση: Κατασκευή πατωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων και επίπλων.
FAS/1F – Prime
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Poplar

FAS/1F – Prime
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Δεσποτάκι

FAS/1F – Prime
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Καρυδιά

Ιδιότητες: Χρώμα σκούρο καστανό με εντυπωσιακά νερά στην φαρδύβενη κοπή του, σκληρό ξύλο με μέτριες μηχανικές ιδιότητες, σχετικά εύκολη μηχανική κατεργασία, καλή σταθερότητα.
Χρήση: Κατασκευή επίπλων, καπλαμάδων, πατωμάτων και επενδύσεων.
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Κερασιά

Ιδιότητες: Χρώμα ανοικτό καφέ προς μελί, μεσαίας πυκνότητας, μέτριες μηχανικές ιδιότητες, σχετικά εύκολη μηχανική κατεργασία, καλή σταθερότητα.
Χρήση: Κατασκευή επίπλων, πατωμάτων, επενδύσεων, εσωτερικών χώρων πλοίων, μουσικών οργανων.
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)

Κέδρος

Ιδιότητες: Χρώμα ανοικτό καφέ προς καφεκόκκινο με χαρακτηριστική οσμή, ελαφρύ και σταθερό ξύλο με μεγάλη αντοχή σε μύκητες, μέτριες μηχανικές ιδιότητες, πολύ καλή κατεργασιμότητα.
Χρήση: Κατασκευή επενδύσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επίπλων και διακοσμητικών στοιχείων επιπλοποιίας.
US / IV / V
Πάχη: 1″ (25mm), 2″ (50mm), 3″ (75mm)
Πλάτη (mm): Από 4″ (100mm) έως 10″ (300mm)
Μήκη (cm): Από 8″ (2,45m) έως 16″ (4,90m)