Σκληρή ξυλεία Ευρώπης

Δρυς Λευκή

Ιδιότητες: Χρώμα λευκό προς ανοικτό καφέ με ελαφρές χρωματικές διαφορές και την χαρακτηριστική χρυσαλλίδα στην ισόβενη κοπή της, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, σχετικά εύκολη μηχανική κατεργασία, καλή σταθερότητα.
Χρήση: Κατασκευή πατωμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, επίπλων αλλά και βαρελιών οινοποιίας.
Ποιότητα: Extra, A, AB
Πάχη (mm): 25, 50, 70, 80
Πλάτη (mm): από 100 έως 500mm
Μήκη (cm):1.8 και άνω

Οξυά

Ιδιότητες: Χρώμα ανοικτό καφέ προς καφεκίτρινο, πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, καλή κατεργασιμότητα.
Χρήση: Κατασκευή πατωμάτων, επίπλων, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα.

Ρουμανίας – Σερβίας
Πάχη (mm): 25, 40, 50, 60, 80, 100
Πλάτη (mm): 120 και άνω
Μήκη (cm): 1.80 και άνω

Γερμανίας Pollmeier
Ποιότητα: Superior, Superior Colour, Superior 1 Face
Πάχη (mm): 23, 26, 32, 38, 46, 52, 64
Μήκη (m): 1.85, 2.45, 2.75, 3.05, 3.35